12
Aug
2020

12-08-2020 Mittwoch 17:00 -18:00 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20
14
Aug
2020

14-08-2020 Freitag 16:15 -17:15 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20
19
Aug
2020

19-08-2020 Mittwoch 17:00 -18:00 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20
21
Aug
2020

21-08-2020 Freitag 16:15 -17:15 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20
26
Aug
2020

26-08-2020 Mittwoch 17:00 -18:00 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20
28
Aug
2020

28-08-2020 Freitag 16:15 -17:15 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20
02
Sep
2020

02-09-2020 Mittwoch 17:00 -18:00 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20
04
Sep
2020

04-09-2020 Freitag 16:15 -17:15 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20
09
Sep
2020

09-09-2020 Mittwoch 17:00 -18:00 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20
11
Sep
2020

11-09-2020 Freitag 16:15 -17:15 Uhr
Raum 3

taekwon do

 

20